ýeserlenmek işlik

  1. Mekir, hilegär bolup, köpbilmişlik edip başlamak.

  2. Pähimli bolmak, dogumly bolmak, dogumlanmak, başarnykly bolmak.

    • Bä, Artyk, sen, ýeserlenipsiň-aýt! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýeserlenipsiň