beýannama be‧ýan‧na‧ma

[beýa:nna:ma]

 1. Ýazuw işiniň bir görnüşi, öz sözleriň bilen ýazyp görkeziş.

  • Okuwçylar beýannama ýazdylar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Adatça aýgytly äheňde beýan edilen pikir, garaýyş, hat üsti bilen berlen habar.


Duş gelýän formalary
 • beýannamada
 • beýannamadaky
 • beýannamalar
 • beýannamalarda
 • beýannamalardan
 • beýannamalary
 • beýannamalaryna
 • beýannamalarynda
 • beýannamalaryndaky
 • beýannamalaryny
 • beýannamalarynyň
 • beýannamalaryň
 • beýannamany
 • beýannamanyň
 • beýannamasy
 • beýannamasyna
 • beýannamasynda
 • beýannamasyndaky
 • beýannamasyny
 • beýannamasynyň
 • beýannamasyz