beýgelmek beý‧gel‧mek işlik

 1. Kem-kemden ýokary galmak, barha beýik bolmak.

  • Baýyrlar öňküsinden beýgelen ýaly, şähere golaýlaşan ýaly bolup görünýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Haýbat atyp oturan äpet Köpetdagyň iň beýgelen ýeriniň garşysynda uly oba uzalyp otyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Işde ösmek, ýokary çekilmek, wezipäň boýunça ulalmak. Gitdigiçe güýçlenmek, gatalmak.

  • Oýunçy gyzlaryň sesi beýgelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • beýgeldi
 • beýgeldigiçe
 • beýgeldim
 • beýgeldiň
 • beýgelen
 • beýgelendir
 • beýgeler
 • beýgelip
 • beýgelipdi
 • beýgelipdir
 • beýgeliň
 • beýgelme
 • beýgelmegi
 • beýgelmegine
 • beýgelmeginiň
 • beýgelmek
 • beýgelmeklik
 • beýgelmeler
 • beýgelmeleri
 • beýgelmese
 • beýgelmesi
 • beýgelmesine
 • beýgelmesini
 • beýgelmäni
 • beýgelmäniň
 • beýgelse
 • beýgelsin
 • beýgelýän
 • beýgelýär
 • beýgelýärdi
 • beýgelýärler