gülüşmek gü‧lüş‧mek işlik

Bilelikde gülmek, köpçülik bolup gülmek.

 • Şeýlelikde, degişmek, gülüşmek ýaly gyzykly gürrüňçilik başlanýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Muhadyň bu sözüne gyzlaryň birnäçesi hykyrdaşyp gülüşdiler. (H. Ysmaýylow, Powestler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gülüşmek - gülşer, gülşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • gülüşdi
 • gülüşdik
 • gülüşdiler
 • gülüşdim
 • gülüşdiňiz
 • gülüşjek
 • gülüşme
 • gülüşmegi
 • gülüşmek
 • gülüşmeler
 • gülüşmeýändiklerini
 • gülüşmeýärlermi
 • gülüşmäli
 • gülüşmän
 • gülüşmändirler
 • gülüşmäni
 • gülüşsin
 • gülüşýän
 • gülüşýändiklerini
 • gülüşýänlerini
 • gülüşýär
 • gülüşýärdi
 • gülüşýärdiler
 • gülüşýärler
 • gülüşýärlermi
 • gülüşýärsiňiz
 • gülşeliň
 • gülşen
 • gülşendir
 • gülşenine
 • gülşeniňizi
 • gülşenler
 • gülşer
 • gülşerdiler
 • gülşerler
 • gülşüp
 • gülşüpdiler
 • gülşüpdir
 • gülşüpdirler
 • gülşüň