gülüşmek işlik

Bilelikde gülmek, köpçülik bolup gülmek.

  • Şeýlelikde, degişmek, gülüşmek ýaly gyzykly gürrüňçilik başlanýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Muhadyň bu sözüne gyzlaryň birnäçesi hykyrdaşyp gülüşdiler. (H. Ysmaýylow, Powestler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gülüşmek - gülşer, gülşüpdir.