gülüşdirmek gü‧lüş‧dir‧mek işlik

Başgalary güldürmek, köpçüligi güldürmek.

  • Märekäni gülişdirmek.


Duş gelýän formalary
  • gülüşdirdi
  • gülüşdirer
  • gülüşdirerler
  • gülüşdirip
  • gülüşdiripdirler
  • gülüşdirmek
  • gülüşdirmeklerini
  • gülüşdirýän
  • gülüşdirýärdi