gülümsiremek işlik

seret gülümjiremek

  • Ala gözleri näme üçindir, ýene şol sekuntda göwünsiz gülümsiredi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurt, senem bu.

  • Ýerlere düşüpsiň-ow! -- diýip, gülümsiredi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)