gülümsiremek gü‧lüm‧si‧re‧mek işlik

seret gülümjiremek

 • Ala gözleri näme üçindir, ýene şol sekuntda göwünsiz gülümsiredi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gurt, senem bu.

 • Ýerlere düşüpsiň-ow! -- diýip, gülümsiredi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • gülümsiredi
 • gülümsiredi-de
 • gülümsirediler
 • gülümsirejek
 • gülümsiremek
 • gülümsireýän
 • gülümsireýänimi
 • gülümsirän
 • gülümsirände
 • gülümsiränsoň
 • gülümsiräp
 • gülümsirär