gülüstan gü‧lüs‧tan

[gülüsta:n]

Güller mesgeni, tutuş güllük ýer.

  • Aşgabat, men seni gülüstan diýdim. (K. Işanow, Watan üçin)

  • Seniň bellän ýoluň bilen düz ýöräp, Watanmyzy gülüstana öwürdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gülüstana
  • gülüstanly
  • gülüstanym
  • gülüstanyň