gülüstan

[gülüsta:n]

Güller mesgeni, tutuş güllük ýer.

  • Aşgabat, men seni gülüstan diýdim. (K. Işanow, Watan Üçin)

  • Seniň bellän ýoluň bilen düz ýöräp, Watanmyzy gülüstana öwürdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)