gülýaka gül‧ýa‧ka

 1. Türkmen gelin-gyzlarynyň ýakalaryna dakynýan tegelek, ýüzi gaşly bezeg şaýy.

  • Gülýakasy Güne, ýüzleri Aýa, Düşüp dur şöhlesi daglara, çaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Tahýa, kürtä salynýan nagyş ady.


Duş gelýän formalary
 • gülýakalar
 • gülýakalary
 • gülýakaly
 • gülýakamy
 • gülýakany
 • gülýakanyň
 • gülýakasy
 • gülýakasyny
 • gülýakasynyň