gülýaka

  1. Türkmen gelin-gyzlarynyň ýakalaryna dakynýan tegelek, ýüzi gaşly bezeg şaýy.

    • Gülýakasy Güne, ýüzleri Aýa, Düşüp dur şöhlesi daglara, çaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Tahýa, kürtä salynýan nagyş ady.