gülzar gül‧zar

[gülza:r]

Bag-bakjaly gülli ýer, otluk, gül ösüp oturan ýer, lälezar, gülgüzar, gülşen.

 • Töweregi bag-bakja, gülzar bolsa hem güýç bilen saklanylýan adam üçin ol ýeri zyndan bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • gülzara
 • gülzardan
 • gülzarly
 • gülzarlyga
 • gülzarlygyň
 • gülzarlygyňa
 • gülzarlyk
 • gülzarlykda
 • gülzarlykdan
 • gülzary
 • gülzaryňy