gülzar

[gülza:r]

Bag-bakjaly gülli ýer, otluk, gül ösüp oturan ýer, lälezar, gülgüzar, gülşen.

  • Töweregi bag-bakja, gülzar bolsa hem güýç bilen saklanylýan adam üçin ol ýeri zyndan bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)