adajyk a‧da‧jyk

[a:dajyk]

 1. Kiçijik ada.

  • Gök salyp oturan bu adajygyň çar tarapyndan çäge süýşüp hüjüm edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýuwaşja, çalaja.

  • Aýna, Babalyny adajyk ses bilen hüwdüledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adajyk - adajygy.


Duş gelýän formalary
 • adajygyna
 • adajygyň
 • adajyklar
 • adajyklary
 • adajyklaryň