adagly sypat

[a:dagly]

Könelişen söz Maşgala durmuşyny gurdurmak maksady bilen çagalykda biri-birine bellenen gyz we oglan.

  • Dursun adagly edilipdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)