ada a‧da at

[a:da]

Daş-töweregini suw gurşap alan gury ýer bölegi.

 • Bu depeden çykalga ada uzalyp gidýär welin, häzir suw adany basdy, ýagtylyga garaşmaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Adalary hem alaňlary pugta barlagyn, çekirtgeler hemişe şonuň ýaly ýerlerde tohum atýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýarym ada

Üç tarapyny suw gurşap alan gury ýer.


Duş gelýän formalary
 • ada-da
 • adada
 • adadaky
 • adadan
 • adady
 • adadygyny
 • adadyr
 • adaja
 • adalar
 • adalara
 • adalarda
 • adalardaky
 • adalardan
 • adalardyr
 • adalary
 • adalarydy
 • adalarydyr
 • adalaryn
 • adalaryna
 • adalarynda
 • adalaryndaky
 • adalaryndan
 • adalaryny
 • adalarynyň
 • adalaryň
 • adalaýyn
 • adaly
 • adalyk
 • adam
 • adama
 • adamam
 • adamda
 • adamdady
 • adamdaky
 • adamdam
 • adamdan
 • adamdanam
 • adamdy
 • adamdyk
 • adamdyr
 • adamdyram
 • adammy
 • adammyka
 • adammyş
 • adammyşmy
 • adamy
 • adamydy
 • adamydyr
 • adamymy
 • adamymyka
 • adamyň
 • adamyňam
 • adamyňky
 • adamyňkymy
 • adamça
 • adany
 • adanyň
 • adasy
 • adasy-da
 • adasydyr
 • adasyna
 • adasynda
 • adasyndaky
 • adasyndan
 • adasyny
 • adasynyň
 • adasyz
 • adaça