ada at

[a:da]

Daş-töweregini suw gurşap alan gury ýer bölegi.

  • Bu depeden çykalga ada uzalyp gidýär welin, häzir suw adany basdy, ýagtylyga garaşmaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Adalary hem alaňlary pugta barlagyn, çekirtgeler hemişe şonuň ýaly ýerlerde tohum atýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýarym ada

Üç tarapyny suw gurşap alan gury ýer.