adalatly a‧da‧lat‧ly sypat

[ada:latly]

 1. Hakykata dogry gelýän meseläni tarapgöýsizlik bilen çözýän, parasatly, paýhasly.

  • Ol maliýe bölüminiň işindäki kemçilikleri adalatly tankyt etdi. («Tokmak» žurnaly)

 2. Hak işi amala aşyrmaklyga gönükdirilen.

  • Adalatly uruş. Adalatly göreş.


Duş gelýän formalary
 • adalatlydan
 • adalatlydy
 • adalatlydygyny
 • adalatlydygyňyz
 • adalatlydyr
 • adalatlylyga
 • adalatlylygy
 • adalatlylygyna
 • adalatlylygyny
 • adalatlylygynyň
 • adalatlylygyň
 • adalatlylyk
 • adalatlylykdan
 • adalatlylykdyr
 • adalatlymy