adalatlylyk a‧da‧lat‧ly‧lyk at

[ada:latlylyk]

 1. Adalatly bolmaklyk, hakykata dogry gelijilik, tarapgöýsizlik, parasatlylyk, paýhaslylyk.

 2. Hak işi amala aşyrmaklyga gönükdirilenlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adalatlylyk - adalatlylygy.


Duş gelýän formalary
 • adalatlylyga
 • adalatlylygy
 • adalatlylygyna
 • adalatlylygyny
 • adalatlylygynyň
 • adalatlylygyň
 • adalatlylykdan
 • adalatlylykdyr
 • adalatlylykmy