adalatlylyk at

[ada:latlylyk]

  1. Adalatly bolmaklyk, hakykata dogry gelijilik, tarapgöýsizlik, parasatlylyk, paýhaslylyk.

  2. Hak işi amala aşyrmaklyga gönükdirilenlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adalatlylyk - adalatlylygy.