adaglamak a‧dag‧la‧mak işlik

[a:daglamak]

Könelişen söz Gyzy oglana adagly etmek.

  • Çagalary ýaşlykdan adaglamak ýaly däp-dessur bütinleý ýok bolup gitdi.


Duş gelýän formalary
  • adaglama
  • adaglamak
  • adaglap
  • adaglapdyrlar