adalat a‧da‧lat at

[ada:lat]

Birine ýa-da bir zada bolan dogry, hakyky garaýyş, hakykat.

 • Azatlyk ýolunda ölümden gorkman, Janyn aýamaýar adalat işe. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • adalata
 • adalatda
 • adalatdan
 • adalatly
 • adalatlydy
 • adalatlydyr
 • adalatlyga
 • adalatlygy
 • adalatlygyny
 • adalatlygynyň
 • adalatlygyň
 • adalatlyk
 • adalatlylyga
 • adalatlylygy
 • adalatlylygyna
 • adalatlylygyny
 • adalatlylygynyň
 • adalatlylygyň
 • adalatlylyk
 • adalatlylykdan
 • adalatlylykdyr
 • adalatlylykmy
 • adalatlymy
 • adalatmy
 • adalatsyz
 • adalatsyzdyr
 • adalatsyzlyga
 • adalatsyzlygy
 • adalatsyzlygyna
 • adalatsyzlygyny
 • adalatsyzlygyň
 • adalatsyzlyk
 • adalatsyzlykda
 • adalatsyzlykdan
 • adalatsyzlykdyr
 • adalaty
 • adalatym
 • adalatyň