ýumruklaşmak işlik

Başa-baş ýa-da köpçülik bolup uruşmak, biri-biriňi ýumruk bilen urmak, ýençmek.

 • Şonuň ýaly ujypsyz zat üçin ýumruklaşjak bolýarmysyňyz?! (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

 • Kapy ýumruklaşyp urşupdyr. (Ata Salyh, Dynç alyş Wagty)

 • Men-ä öz ömrümde ýumruklaşyp gören adam däl weli, hökümete garşy çozup bolsa, berdenke götermekden gaýra urjak däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýumruklaşanlary
 • ýumruklaşany
 • ýumruklaşdy
 • ýumruklaşdyk
 • ýumruklaşdylar
 • ýumruklaşjak
 • ýumruklaşma
 • ýumruklaşma-da
 • ýumruklaşmagy
 • ýumruklaşmak
 • ýumruklaşmalar
 • ýumruklaşmalaryň
 • ýumruklaşmanyň
 • ýumruklaşyp
 • ýumruklaşýan
 • ýumruklaşýanlar
 • ýumruklaşýanyň
 • ýumruklaşýar
 • ýumruklaşýardy