ýumruklatmak işlik

Ýumruk bilen urdurtmak, ýençdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýumruklatmak - ýumrukladýar, ýumrukladar, ýumrukladypdyr.