örpünjek ör‧pün‧jek

Howut ýyrtylmazlyk üçin üstünden atylýan deri ýada keçe bölege.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem örpünjek - örpünjegi.


Duş gelýän formalary
  • örpünjeklerini