örtenmek ör‧ten‧mek işlik

Bir zada gynanyp, janyňy ýakmak, gün ýamanyny görmek, horlanmak, ýanmak.

 • Menden özge gyz gyt däldir dünýäde, Emma men örtanýän başga bir zada. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • örtendi
 • örtendiler
 • örtendim
 • örtenemok
 • örtenenim
 • örtenenmi
 • örtener
 • örtenerdi
 • örteneris
 • örtenip
 • örtenipdir
 • örtenipler
 • örtenjek
 • örtenme
 • örtenmek
 • örtenmeýän
 • örtenmäge
 • örtenmän
 • örtenmäýin
 • örtenseň-de
 • örtensin
 • örtenýän
 • örtenýänligini
 • örtenýär
 • örtenýärdi