örtenmek işlik

Bir zada gynanyp, janyňy ýakmak, gün ýamanyny görmek, horlanmak, ýanmak.

  • Menden özge gyz gyt däldir dünýäde, Emma men örtanýän başga bir zada. («Sowet edebiýaty» žurnaly)