örme

[ö:rme]

  1. Örülip taýýarlanylan, örülip bejerilen (jorap we ş. m. önüm hakynda).

    • Beýle gapdalymyzda çägesöw kenar boýunda ormly kepbe ýykylyp ýatardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Tarlary biri-biriniň içinden geçirilip işilen, örülip timarlanan (ýüp, saç we ş m. hakda).