örme ör‧me

[ö:rme]

 1. Örülip taýýarlanylan, örülip bejerilen (jorap we ş. m. önüm hakynda).

  • Beýle gapdalymyzda çägesöw kenar boýunda ormly kepbe ýykylyp ýatardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Tarlary biri-biriniň içinden geçirilip işilen, örülip timarlanan (ýüp, saç we ş m. hakda).


Duş gelýän formalary
 • örmedik
 • örmelerini
 • örmeleriniň
 • örmeli
 • örmelisini
 • örmesi
 • örmäni