örtendirmek işlik

Birini örtemek, örtäp gynandyrmak, gün ýamanyny görkezmek, ýakmak.

  • Direktoryň igenji. Örtendirdi Nabody. («Sowet edebiýaty» žurnaly)