örtgi ört‧gi

Bir zadyň daşyny ýapmak, ýüzüni örtmek üçin ulanylýan zat.

 • Otaga giren ýeriňde üsti ak örtgi ýapylan stol dur. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem örtgi - örtgüde, örtgüler, örtgüsi.


Duş gelýän formalary
 • örtgini
 • örtginiň
 • örtgüden
 • örtgüler
 • örtgüleri
 • örtgülerini
 • örtgüleriň
 • örtgüli
 • örtgüsi
 • örtgüsini
 • örtgüsiz