örtemek ör‧te‧mek işlik

Bir zada gynandyryp azap çekdirmek, gün ýamanyny görkezmek, horlamak.

 • Laçyn kibi gyza takdym. Örtedim, janymy ýakdym. («Görogly» eposy)

 • Meni has ortän hem şol boldy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)


Duş gelýän formalary
 • örtedim
 • örtediň
 • örteme
 • örtemek
 • örtemeli
 • örtemäň
 • örtese
 • örtese-de
 • örteýän
 • örteýärdi
 • örtän
 • örtäp
 • örtäý
 • örtäýjek