örtemek işlik

Bir zada gynandyryp azap çekdirmek, gün ýamanyny görkezmek, horlamak.

  • Laçyn kibi gyza takdym. Örtedim, janymy ýakdym. («Görogly» eposy)

  • Meni has ortän hem şol boldy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)