ört ört

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem ört - örtüm, örtüň.

ört almak

Oda çawlanyp garalmak, oda çawlanyp ýanmak, köýmek.

  • Ýadyňdamy öten ýaz, Burawyň ört alany? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gara ört bolmak

Gaty garalmak, ýanyp garalmak, köýmek.

  • Güne gezip gara ört bolmak.

  • Çöregiň ýüzi gara ört bolupdyr.


Duş gelýän formalary
  • örtdi
  • örtdüler
  • örti
  • örtüni
  • örtüniň
  • örtüň