örküçlemek ör‧küç‧le‧mek işlik

Tolkun atyp beýik-beýik örküç, tolkun emele gelmek (deňiz suwy hakda).

  • Sähel salym wagt geçmänkä, şemal turup, örküçläp ugran gomlar birneme howatyr etdirýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • örküçläp