sülgün

Zoologiýa Towuklar maşgalasyndan bolan meýdan guşy, ýabantowuk.

 • Gezişip ýören sülgünleri görjek bolup gamyşlaryň arasyna eglip, gözüni ýiti-ýiti gezdirýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sülgünden
 • sülgündi
 • sülgüne
 • sülgüni
 • sülgünim
 • sülgünimiň
 • sülgünini
 • sülgüniň
 • sülgüniňem
 • sülgünler
 • sülgünlerden
 • sülgünleri
 • sülgünlerini
 • sülgünleriň
 • sülgünmi