sülgün

Zoologiýa Towuklar maşgalasyndan bolan meýdan guşy, ýabantowuk.

  • Gezişip ýören sülgünleri görjek bolup gamyşlaryň arasyna eglip, gözüni ýiti-ýiti gezdirýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)