süllerilmek işlik

  1. Suwsuzlyk ýa-da yssy zerarly ösümlikleriň terligi gaçyp ugramak.

  2. Göçme manyda Güýçden, ysgyndan gaçmak, kuwwatsyzlanmak.

  3. Göçme manyda Emelsiz görünmek, gowşak bolmak.


Duş gelýän formalary
  • süllerilip