süllermek işlik

  1. Suwsuzlyk ýa-da yssy zerarly ösümlikleriň terligi gaçmak, terligi gaçyp başy sallanmak.

    • Bagyň aşagyndaky gök otlaryň süllerýänine gözi düşende bolsa oýa çümdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Güýçden gaçmak, gowşak görünmek, kuwwatsyzlanmak.

    • Eginleri süllerip aşak çöküpdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)