süle

Iýmlik we ýarmalyk üçin ekilýän däneli ýazlyk ekini.

  • Men ony gowrulan süle bilen bakýardym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sülä gelmek

Delile gelmek, garalaşmak.


Duş gelýän formalary
  • sülede
  • süleden
  • süledir
  • sülesi
  • sülä
  • süläni
  • süläniň
  • süläniňki