süle

Iýmlik we ýarmalyk üçin ekilýän däneli ýazlyk ekini.

  • Men ony gowrulan süle bilen bakýardym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sülä gelmek

Delile gelmek, garalaşmak.