süllerişmek işlik

  1. Suwsuzlyk ýa-da yssy zerarly ösümlikleriň terligi gaçyşmak, başlary sallanyşmak.

    • Boz meýdany bezän gök otlaryň ýüzi biraz süllerişipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Güýçden gaçyşmak, kuwwatsyzlaşmak, gowşaşmak.