süllertmek işlik

  1. Suwsuzlyk ýa-da yssy zerarly ösümlikleriň terligini gaçyrmak, başlaryny sallatmak.

  2. Göçme manyda Güýçden gaçyrmak, ysgyndan düşürmek, gowşak etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süllertmek - süllerdýär, süllerder, süllerdipdir.