sülekeý

Adamyň we haýwanyň agyz boşlugynda emele gelýän suwuklyk.

  • Erinleriniň sülekeýlerini sallaşyp durýarlar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sülekeýde
  • sülekeýi
  • sülekeýini
  • sülekeýiň
  • sülekeýlerini
  • sülekeýleriniň