sülekeý

Adamyň we haýwanyň agyz boşlugynda emele gelýän suwuklyk.

  • Erinleriniň sülekeýlerini sallaşyp durýarlar. («Tokmak» žurnaly)