leb leb

seret dodak

 • Lebleriniň şirin-şerbet balyndan, Sorsam -- öldürerler, sormasam -- ölýän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Dişleriň dürdäne, lebleriň gaýmak. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • lebi
 • lebim
 • lebimi
 • lebinden
 • lebine
 • lebini
 • lebiniň
 • lebiň
 • lebiňden
 • lebiňe
 • lebler
 • lebleri
 • leblerinden
 • leblerine
 • leblerini
 • lebleriniň
 • lebleriň
 • lebleriňe