dodak do‧dak

[do:dak]

Agzyň gyralaryny emele getirýän küti etlek ham, erin, leb.

 • Begenjiň Aýsoltana göni seredip bilmeýän görejinde, bimamla ýylgyrýan dodaklarynda utanç ýaly bir ýagdaý syzylýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dodak - dodagy.

dodak gitdi bazara

Aglamaga başlamak, kemiş-kemiş etmek.

dodak sesleri

Grammatik termin seret ses

dodak singarmonizmi

Grammatik termin seret singarmonizm

pisse dodak

Ýukajyk, kiçiden tegelejik dodak.

 • Pisse dodak, inçe bil, alma ýaňakly söwdügim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dodaga
 • dodagy
 • dodagydy
 • dodagym
 • dodagymy
 • dodagyn
 • dodagyna
 • dodagynda
 • dodagyndan
 • dodagyny
 • dodagynyň
 • dodagyň
 • dodagyňa
 • dodagyňam
 • dodagyňy
 • dodagyňyzdan
 • dodakda
 • dodakdan
 • dodaklar
 • dodaklara
 • dodaklaram
 • dodaklarda
 • dodaklardan
 • dodaklardy
 • dodaklary
 • dodaklarydy
 • dodaklarymy
 • dodaklarymyzyň
 • dodaklaryn
 • dodaklaryna
 • dodaklarynda
 • dodaklaryndaky
 • dodaklaryndamy
 • dodaklaryndan
 • dodaklaryny
 • dodaklarynyň
 • dodaklaryň
 • dodaklaryňy
 • dodakly
 • dodaklygyň
 • dodaklylyk