dodak

[do:dak]

Agzyň gyralaryny emele getirýän küti etlek ham, erin, leb.

  • Begenjiň Aýsoltana göni seredip bilmeýän görejinde, bimamla ýylgyrýan dodaklarynda utanç ýaly bir ýagdaý syzylýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dodak - dodagy.

dodak gitdi bazara

Aglamaga başlamak, kemiş-kemiş etmek.

dodak sesleri

Grammatik termin seret ses

dodak singarmonizmi

Grammatik termin seret singarmonizm

pisse dodak

Ýukajyk, kiçiden tegelejik dodak.

  • Pisse dodak, inçe bil, alma ýaňakly söwdügim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)