leç

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem leç - lejim, lejiň.

leji çykmak

  1. Haý gaçmak, gurpdan düşmek, halys bolmak.

    • Ah çekip tapmady gitmäniň wejin, Sag bolsa çykardy ganhorlaň lejin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Köp gaýtalamak, köp ulanmak, ýagyr bolmak, suwy çykmak.

    • Leji çykarylan eserler duşýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)