laýyklyk la‧ýyk‧lyk

[la:ýyklyk]

 1. Biri-birine deňlik, dogry gelijilik, barabarlyk, bap gelmeklik.

 2. Gelşip duranlyk, mynasyplyk, ýaraşyklylyk.

  • Olaryň durmuş şertlerine laýyklykda mekirlik bilen hereket edenlikleri görkezilýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem laýyklyk - laýyklygy.


Duş gelýän formalary
 • laýyklyga
 • laýyklygy
 • laýyklygydyr
 • laýyklygyna
 • laýyklygynda
 • laýyklygyndan
 • laýyklygyny
 • laýyklygynyň
 • laýyklygyň
 • laýyklykda
 • laýyklykdaky
 • laýyklykdyr
 • laýyklyklaryna
 • laýyklyklygy
 • laýyklyklygyň
 • laýyklyklykda