laýykly la‧ýyk‧ly sypat

[la:ýykly]

seret laýyk

  • Gyzyl goşuna iň laýykly ýigitleriň çagyrylýandygyny-da özüň ýagşy bilýärsiň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol, hakykatdan-da Aýnady, özüne laýykly belent dereje bilen galkyjaklap gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • laýyklyda
  • laýyklylygy
  • laýyklylygyndan
  • laýyklylygynyň
  • laýyklylyk
  • laýyklylykda