laýyklamak la‧ýyk‧la‧mak işlik

[la:ýyklamak]

 1. Deň getirmek, laýyk etmek, barabar etmek.

 2. Dogry getirmek, dogrulamak, gönülemek.

  • Dürbüni öz gözüne laýyklap, eýläk-beýläk gezdiren Annak seslenenini duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • laýyklajak
 • laýyklamagy
 • laýyklamak
 • laýyklamakdyr
 • laýyklandan
 • laýyklap
 • laýyklary
 • laýyklaýar
 • laýyklaýyn