laýyklamak işlik

[la:ýyklamak]

  1. Deň getirmek, laýyk etmek, barabar etmek.

  2. Dogry getirmek, dogrulamak, gönülemek.

    • Dürbüni öz gözüne laýyklap, eýläk-beýläk gezdiren Annak seslenenini duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)