lebizsiz le‧biz‧siz sypat

Sözünde tapylmaýan, wadasynda durmaýan, ähtini bozýan, ykrarsyz.

  • Lebizsiz adamyň ugry bolmaz.


Duş gelýän formalary
  • lebizsizligi
  • lebizsizlik