lakyr-lakyr la‧kyr-la‧kyr

Lakyr-lakyrdap gaty gaýnamak, lakyrdyly seslenmek.

  • Semawar lakyr-lakyr edip gaýnaýar.

  • Arabanyň tigirleri lakyr-lakyr edýärdi.