lakyrdatmak işlik

  1. Gaýnadyp lakyrdyly seslendirmek, gaýnatmak.

    • Näme, semawary lakyrdadyp goýaýypsyňyz?!

  2. Köp ulanyp gowşatmak, çagşatmak, gowşadyp ses çykartmak.

    • Arabanyň tigrini lakyrdadyp taşlapdyrlar.