lakgyldatmak lak‧gyl‧dat‧mak işlik

Birini ýaňratmak, bolgusyz gürrüň etdirmek, gürletmek, ýaňratmak.

  • Ýeri, ony biderek lakgyldadyp oturmaň-da, gidiň şu ýerden!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lakgyldatmak - lakgyldadýar, lakgyldadar, lakgyldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • lakgyldadyp
  • lakgyldatmak