lakgylyk lak‧gy‧lyk

Ýaňranlyk, bolgusyz gürrüň edijilik, lakgynyň gylyk-häsiýeti.

  • Lakgylygyň adama zyýandan başga peýdasy bolmaz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem lakgylyk - lakgylygy.


Duş gelýän formalary
  • lakgylygyň