lakyrdaşmak la‧kyr‧daş‧mak işlik

  1. Yzly-yzyna lakyrdap durmak, gaýnap ses edişmek, gaýnaşyp durmak.

    • Toý edilýän öýüň işiginde semawarlar lakyrdaşyp otyrdylar.

  2. Könelip gowşaşmak, çagşaşmak, çagşaşyp seslenmek.

    • Maşynyň tigirleri gowşap, lakyrdaşyp ýatyr.


Duş gelýän formalary
  • lakyrdaşyp