lakgyldaşmak işlik

Bilelikde lakgyldamak, köp bolup ýaňraşmak, bolgusyz gürleşmek, ýaňraşmak.

  • Lakgyldaşyp oturmak.

  • Lakgyldaşyp gürrüň etmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.