lakgyldy

Boş ýaňramaklyk, bolgusyz gürrüň.

  • Onuň manysyz lakgyldysyndan bizar bolan Hüseýn gürrüňi üýtgetdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)