jadyly sypat

[ja:dyly]

  1. Jadysy bar bolan, owsunly, tilsimli.

    • Jadyly hereket. Jadyly adam.

  2. Göçme manyda Täsin galdyrýan, ýesir edýän, erkiňi alýan.

    • Sen nähili beýle jadyly kitap, Alyp bilemok-la çigit dek many! («Sowet edebiýaty» žurnaly)