jadylamak işlik

[ja:dylamak]

  1. Jady etmek, owsunlamak, göz baglamak.

    • Medeýa jadylap hem-de jadyly dermanlar bilen aždarhany ukladypdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Göçme manyda Täsin galdyrmak, özüňe çekmek, ýesir etmek, erkini almak.