jadylamak ja‧dy‧la‧mak işlik

[ja:dylamak]

 1. Jady etmek, owsunlamak, göz baglamak.

  • Medeýa jadylap hem-de jadyly dermanlar bilen aždarhany ukladypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Göçme manyda Täsin galdyrmak, özüňe çekmek, ýesir etmek, erkini almak.


Duş gelýän formalary
 • jadylady
 • jadylady-da
 • jadylamaga
 • jadylamagy
 • jadylamagym
 • jadylamagyma
 • jadylamak
 • jadylamaly
 • jadylamalydygyny
 • jadylan
 • jadylandy
 • jadylandyklary
 • jadylandyr
 • jadylansoň
 • jadylanyň
 • jadylap
 • jadylapdy
 • jadylapdyr
 • jadylapdyr-da
 • jadylapdyrlar
 • jadylar
 • jadylardyr
 • jadylary
 • jadylaryndan
 • jadylaryny
 • jadylaýan
 • jadylaýanlygydyr
 • jadylaýar