jaggyldamak jag‧gyl‧da‧mak işlik

Jaggyldyly ses çykarmak, jaggyldyly seslenmek.

  • Gür baglykda guşlar jaggyldaýarlar.


Duş gelýän formalary
  • jaggyldamak
  • jaggyldap
  • jaggyldaýarlar